• We werken alleen met gerenommeerde merken (Candulor elementen en Probase kunststoffen).
  • Protheses worden bij ons geperst en niet (zoal bij veel praktijken) gegoten. Het voordeel van persen is een betere kwaliteit en een sterkere en vormvaste prothese.
  • We bieden geldbesparende oplossingen, betaalbare behandelingen en duurzame producten
  • We bieden de mogelijkheid van uitgestelde / gespreide betaling (in overleg)

Roland Willemse heeft het KRTP keurmerk

Het KRTP is het onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandprothetici in Nederland. Het KRTP is een keurmerk. Dus bent u op zoek naar een tandprotheticus die aan kwaliteitsbevordering doet? Kies dan voor een tandprotheticus die staat ingeschreven in het KRTP. Want dan kiest u voor een tandprotheticus die zijn vakkennis bijhoudt. Die de gedragsregels respecteert en de praktijkrichtlijnen naleeft. Die aandacht heeft voor zijn patiënten en open staat voor vragen en feedback.

Meerwaarde
Tandprothetici die ingeschreven staan in het KRTP slaan de brug tussen deskundige, professionele mondzorg en tevreden patiënten. Deskundigheid wordt gewaarborgd door het registreren van na en bijscholing, intercollegiaal overleg, voldoen aan het kwaliteitskeurmerk volgens HKZ of ISO 9001 en transparantie in geleverde zorg.

Roland Willemse is lid van de ONT (Organisatie van Nederlandse Tandprothetici)

Het ONT geeft leden ondersteuning om vakkennis bij te houden en aan te haken bij nieuwe ontwikkelingen. Stimulering om verder te professionaliseren en structureel te werken aan zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Dat is in grote lijnen wat leden van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) kunnen verwachten.

Klachten?
Ontevreden over (het werk van) een tandprotheticus? Bespreek het met hem of haar. Komt u er niet uit met de tandprotheticus, dan kunt u uw klacht kenbaar maken aan een objectief orgaan dat snel duidelijkheid geeft over het vervolg. Dat is de informele Klachtenopvang- en bemiddelingscommissie van de ONT. Die bemiddelt tussen klant en tandprotheticus. De commissie probeert de kwestie op te lossen en te voorkomen dat de zaak naar een andere commissie gaat – de onafhankelijke Klachtencommissie – en het een juridische affaire wordt. Laatstgenoemde Klachtencommissie, die kan besluiten tot sancties en in het uiterste geval een royement, komt alleen in actie bij zeer ernstige zaken. Dat is nauwelijks nodig gebleken in de historie van de ONT. Het bestaan van de Klachtenopvang- en bemiddelingscommissie onderstreept de ambitie van de ONT en haar leden om kwaliteit, professionaliteit en klantvriendelijkheid te bieden.